Sân golf

Giới Thiệu: Sân golf Đồng Mô

Giới Thiệu: Sân golf Đồng Mô

Vị trí: Sân golf quốc tế Đồng Mô nằm trong quần thể khu du lịch Đảo Vua - Đồng Mô, Tx. Sơn Tây, Hà Nội.

Sự hài hòa trong cấu trúc Sân golf Flc golf links qua cảm nhận golfer kỳ cựu

Sự hài hòa trong cấu trúc Sân golf Flc golf links qua cảm nhận golfer kỳ cựu

Sân golf được chờ đợi nhất năm 2015 chắc chắn thuộc về Flc golf links . Ngoài ấn tượng về tốc độ xây dựng nhanh chưa từng có golfer còn muốn biết Nicklaus Design diễn gì ở vùng vùng biển đầy nắng gió đúng chất links này. Mới có một nửa bí mật được tiết […]