Tác giả: Vương Vui

Nhà tài trợ vàng Vietnam Women's Golf Club Đỗ Minh Đường

Đỗ Minh Đường – Nhà Tài Trợ VÀNG Cho Giải Đấu Outing “Vietnam Women’s Golf Club”

Là đơn vị đối tác chính thức của Golf Group, đảm nhận hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các golfer, Đỗ Minh Đường vinh dự là Nhà tài trợ VÀNG cho Giải đấu ra mắt CLB “Vietnam Women’s GolfClub”...