Tác giả: Chường Nguyễn

Hướng dẫn đánh động tác backswing trong golf chuẩn xác nhất

Những golfer hàng đầu thế giới có tư thế chuẩn bị vào bóng chuẩn xác phi thường. Cú swing của họ có độ rộng tuyệt vời, cho phép tạo ra tốc độ cao khủng khiếp mà không cần phải gắng...