Thuật Ngữ

Cảnh báo : Tổng hợp các thuật ngữ trong golf không thể bỏ qua (phần 1)

Môn thể thao golf nổi tiếng là phức tạp với hệ thống rất nhiều các thuật ngữ khác nhau yêu...